ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสหมิตรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
 รายการ  วัน เดือน ปี  สถานที่
 รับสมัครนักเรียนใหม่
- อนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปดหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร)
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอน สายวิทย์และสายศิลป์
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 สามารถมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนตามวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ :    อ่าน 3226 ครั้ง