ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสหมิตรวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
 รายการ  วัน เดือน ปี  สถานที่
 รับสมัครนักเรียนใหม่
- อนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิดหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)
 1 กุมภาพันธ์ -
30 เมษายน 2562
 โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 รายงานตัว
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
พร้อมเข้าค่าย
 โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 เข้าค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)
 
12 - 13 พฤษภาคม 2562
 โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 เปิดภาคเรียน
- ทุกระดับชั้น
 
16 พฤษภาคม 2562
 โรงเรียนสหมิตรวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)
หมายเหตุ


1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่  ลงทะเบียนเวลา 14.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสหมิตรวิทยา พร้อมชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 150 บาท
2. นักเรียนเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสำหรับการเข้าค่ายครั้งนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 2282 ครั้ง