ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 63 ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วิชาการ
02 เม.ย. 63 คืนสู่เหย้าโรงเรียนสหมิตรวิทยา
บริหาร
31 มี.ค. 63 ประชุมครู
ผู้บริหาร
25 มี.ค. 63 ส่ง ปพ.5
วิชาการ
18 มี.ค. 63 ส่งคะแนนดิบทุกระดับชั้น
วิชาการ
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
วิชาการ
06 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ
วิชาการ
06 มี.ค. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบวันสุดท้าย
วิชาการ
02 มี.ค. 63 ประชุมครู
บริหาร
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
24 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบทุกระดับชั้น
วิชาการ
21 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา
บริหาร
20 ก.พ. 63 สรุปกิจกรรม ชมรม
กิจกรรม
13 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ม.6
วิชาการ
10 ก.พ. 63 วันหยุดเอกชน/วันชดเชยวันมาฆบูชา
บริหาร
03 ก.พ. 63 ประชุมครู
บริหาร
29 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ค่ายพักแรมลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 นิเทศการสอนครั้งที่ 2
วิชาการ
16 ม.ค. 63 วันครู/สรุปส่งแผนการสอนรอบที่ 2
วิชาการ
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
ชุดนักเรียน กิจกรรม
08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
วิชาการ
02 ม.ค. 63 ประชุมครู/เปิดภาคเรียนตามปกติ
บริหาร
01 ม.ค. 63 วันหยุดปีใหม่
บริหาร
23 ธ.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62 ปิดวันคริสต์มาส
ผู้บริหาร
20 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบัข้อสอบกลางภาควันสุดท้าย
วิชาการ
20 ธ.ค. 62 วันคริสตมาส
อนุสาสก
16 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบ กลางภาค
วิชาการ
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ
ผู้บริหาร
05 ธ.ค. 62 ถึง 05 พ.ย. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ผู้บริหาร
28 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 กีฬาสี
ชุดกีฬา กิจกรรม
25 พ.ย. 62 วันราชสดุดี
ชุดลูกเสือ กิจกรรม
14 พ.ย. 62 เปิดบ้านวิชาการ
นักเรียน วิชาการ
04 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 แก้ 0, ร, มส
ชุดนักเรียน วิชาการ
02 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
29 ต.ค. 62 วันประกาศผลสอบเทอม1
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
ชุดสุภาพ บริหาร
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
ชุดนักเรียน บริหาร
14 ต.ค. 62 วันหยุดชดเชยวันคล้ายสวรรคต ร,9
บริหาร
10 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
บริหาร
08 ต.ค. 62 ส่งคะแนนดิบ
วัดผลและประเมินผล
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 ต.ค. 62 ประชุมครู/ส่งแผนการสอนรอบที่ 1
ชุดสุภาพ บริหาร
30 ก.ย. 62 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบต้นฉบับ
วิชาการ
23 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
วิชาการ
20 ก.ย. 62 วันเยาวชนแห่งชาติ
ชุดนักเรียน บริหาร
02 ก.ย. 62 ประชุมครู
ชุดสุภาพ บริหาร
01 ก.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชุดสุภาพ กิจกรรม
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 นิเทศการสอนครั้งที่ 1
ชุดสุภาพ วิชาการ
15 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ชุดนักเรียน วิชาการ
12 ส.ค. 62 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินิ ร.9
บริหาร
02 ส.ค. 62 วันสุดท้ายการส่งข้อสอบต้นฉบับ
วิชาการ
01 ส.ค. 62 ประชุมครู
บริหาร
29 ก.ค. 62 วันพระราชสมภพ ร.10
บริหาร
26 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบัข้อสอบ
วิชาการ
23 ก.ค. 62 อมรมจราจร
ชุดพละ กิจกรรม
18 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 คณะครูศึกษาดูงาน
ชุดสุภาพ บริหาร
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
บริหาร
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
บริหาร
09 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ค่ายฟื้นฟูจิตวิญญาณ
อนุสาสก
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือ
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมนักเรียน
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่/ทูบีนัมเบอร์วัน/วันต่อต้านยาเสพติด
ชุดนักเรียน กิจกรรม
10 มิ.ย. 62 สรุปยอดนักเรียน
วัดผลและประเมินผล
06 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู
ชุดนักเรียน กิจกรรม
06 มิ.ย. 62 ประชุมครู
ชุดสุภาพ บริหาร
03 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี ร.10
บริหาร
03 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 นักเรียนแก้ 0 แก้ ร
ชุดนักเรียน วิชาการ
01 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรม
29 พ.ค. 62 วันงดสูบบุหรี่โลก
ชุดนักเรียน อนุสาศก
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาฆบูชา
บริหาร
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร
12 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ค่ายสัมพันธ์น้องใหม่
กิจกรรมนักเรียน
09 พ.ค. 62 ครูและบุคลากรประชุม
ผู้บริหาร