ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุพิดา เสรีชีวี

นางสาวสุภาพร เด่นสอยดาว
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1