ติดต่อเรา
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
66 ม.4 บ้านจันทร์   ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053317870
Email : trakarn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน