ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
66 ม.4 บ้านจันทร์   ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053317870
Email : trakarn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :